Werkwijze Trainingsacteur

Spiegel

Tijdens de training houd ik de deelnemers een spiegel voor! Dit doe ik op een prettige respectvolle manier. Ik geloof niet in het: 'De cursist bewust extra moeilijk maken'. Ik geloof in oprecht en natuurlijk  tegenspel, waardoor de cursist durft te schakelen en op een effectieve manier leert te experimenteren met gedrag. Natuurlijk daag ik de cursist wel uit om uit zijn comfort zone te komen en  nieuw/ander gedrag te proberen. De succes ervaring is binnen handbereik! Daarnaast geef ik heldere, kritische feedback waar de cursist wat mee kan.

Feedback

Wat was effectief?  Wat was minder effectief?
In mijn feeback geef ik helder en concreet feedback, over het getoonde gedrag van de cursist. Op die manier wordt abstracte theorie gekoppeld aan de concrete praktijk. Binnen mijn spel en feedback is het afkraken van cursisten dus uit den boze. Te allen tijde geldt dat feedback realistisch en opbouwend moet zijn.

Weerstand

Rollenspellen kunnen soms enig verzet oproepen bij curisten. De ervaring leert dat deze weerstand snel weggenomen kan worden. De cursisten voelen zich snel op hen gemak wanneer ik tijdens het voorstellen een hoop spanning wegneem. Daarnaast blijf ik benadrukken dat je niks 'goed of fout' kan doen. Het gevolg is dat drempels worden verlaagd en mensen actief bezig gaan met hun eigen gedrag en leerdoelen.